покупка продажа
USD69.2069.50
EUR79.8080.60
RUB1.0531.065
KZT0.18500.1930

обновление 18.10.2018 06:40:15

Сары-Колот айылдык Кенеши

Кызмат аты: Сары-Колот айылдык Кенеши
Категория: Мекемелер
Бөлүм: Центры, ассоциации, фонды
Облус: Ош
Район/Шаар: КАРА-СУУ
Дарек: Сары-Колот айылы
Телефон: 0778182136
Депутаттардын Сары-Колот айылдык Кенешинин ( учунчу шайланган) кезексиз экинчи сессиясынын
                                      
                                             №2-6 ТОКТОМУ

 Сары-Колот айылы.                                                                  16-март 2012- жыл

 Сары-Колот айылдык округунун жер боюнча
 жетектеечу адиси З.Реджаповдун   билдируусу жън\ндъ.

Сары-Колот айылдык округунун жер боюнча жетектеечу адиси З.Реджаповдун айылдык округдун аймагында жеке менчик турак уй куруу учун жер участогун сурап арыз жазган жарандардын арыздарын тёскее учун тузулген комиссиянын курамын бекитип беруу жонундогу билдируусун угуп талкуулап Сары-Колот айылдык кенеши
                                            
                                         ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Айылдык округдун аймагындагы жеке менчик турак уй куруу учун жер участогун сурап арыз жазган жарандардын арыздарын тескее учун тузулген комиссиянын темендегудей курамы бекитилсин:
                        
                                     Сары-Колот зонасы боюнча:

1.0. Уразова—Сары-Колот айылынын айыл башчысы,
2. 3. Кокоев— Сары-Колот айылдык кенешинин депутаты,
3. М. Жээналиев—Сары-Колот айылынын тургуну,
4. К. Молдоева— Сары-Колот:айылынын тургуну,
5. Т. Жунусов—Сары-Колот айылынын тургуну,
6. Э. Эгенбердиев— Сары-Колот айылынын тургуну,
7. М. Кубатов— Сары-Колот айылынын тургуну,
8. К. Алиев— Сары-Колот айылынын тургуну,
9. М. Сеиткулов— Сары-Колот айылынын тургуну,
10 У. Узаков— Сары-Колот айылынын тургуну,
11. А. Тургунов— Сары-Колот айылынын тургуну,    
12. А. Орозалиева—Ак-Колот айылынын тургуну,    
13. Т. Таштанбеков—Ак-Колот айылынын тургуну,
                             
                                  Курбан-Кара зонасы боюнча:

1. А. Насиров—Курбан-Кара айылынын айыл башчысы,
2. Б. Батиров— Сары-Колот айылдык кенешинин депутаты,
3. А. Маматисаков-  Курбан-Кара айылынын тургуну,
4. Б. Авазов— Курбан-Кара айылынын тургуну,
5. Д. Мамашов— Курбан-Кара айылынын  тургуну,
6. С. Абдиев— Курбан-Кара айылынын тургуну,
7. К. Жалилов—Турк маала айылынын тургуну,
8.Х. Урманов-Тынчтык айылынын-тургуну,
9. Ж. Бадалов—Тынчтык айылынын тургуну,
10. А. Жоробаев—Присавай айылынын тургуну,
11. Б. Мурзабаев—Присавай  айылынын тургуну
                 
                             Шерали зонасы боюнча:

1.   Э. Айтикеев—Шералы айылынын  айыл башчысы,
2.   К. Байсалов— Сары-Колот айылдык кенешинин депутаты,
3.   В. Мужиев—Борулук айылынын тургуну,
4.   А. Кулботоев—Шералы айылынын тургуну,
5.   А. Чекенов— Шералы айылынын тургуну,
6.   Т. Раимкулов— Шералы айылынын тургуну,
7.   У. Суяралиев—Тойчу айылынын тургуну,
8.   Ж. Тойчиев— Тойчу айылынын тургуну,
9.   М. Чомоев— Торойчу айылынын тургуну,

2. Бул токтомдун аткарылышын козомолдоо  милдети Сары-Колот айылдык округунун жер боюнча жетектеечу адиси З.Реджаповго жуктолсун.


Сары-Колот айылдык округунун
Кенешинин торагасы:                                                          Э.Абдраев
   

Депутаттардын Сары-Колот айылдык Кецешинин
( учунчу шайланган) кезексиз учунчу сессиясынын

                                         №ЗТОКТОМУ
Сары-Колот айылы.                                                  21-апрель 2012- жыл

Сары-Колот айылдык округунун жер
боюнча жетектоочу адиси З.Реджаповдун
билдируусу жонундо.

Сары-Колот айылдык округунун жер богонча жетектеечу адиси З.Реджаповдун айылдык округдун калктуу конуштарынын элдеринин кептеген суроо-талаптарынын негизинде айылдардын жанынан мурзе учун жер ажыратып беруу женунде жазган билдируусун угуп жана талкуулап Сары-Колот айылдык Кенеши                                                                        

                                       ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.   «Турк-Маала» калктуу конушунун жанынан 3(уч) га, «Тойчу» калктуу конушунун жанынан 3(уч) га, Тынчтык айылынын аймагынан 3(уч) га жер аянты мурзолор (корустон) учун ажыратылып берилсин.

2.   Суралсын Кара-Суу райондук Архитетура жана шаар куруу башкармалыгынан жана Кара-Суу райондук Мамкаттоо башкармалыгынан ажыратылып берилген жердин ордун чектеп, тиешелуу иш кагаздарын даярдап беруу жагы.

3.   Бул токтомдун аткарылышын козомолдоо милдети айылдык кецештин алдындагы туруктуу комиссияга жана айылдык округунун жер боюнча жетектоочу адиси 3. Реджаповго жуктолсун.


Сары-Колот айылдык округунун
Кенешинин торагасы:                                                                   Э .Абдраев


 Депутаттардын Сары-Колот айылдык Кецешинин
( учунчу шайланган) кезексиз экинчи сессиясынын

                                                  №2-ТОКТОМУ

Сары-Колот айылы.                                                         16-март 2012- жыл

 Сары-Колот айылдык округунун
 жер боюнча жетектоочу адиси
 З.Реджаповдун билдируусу жонундо.

Сары-Колот айылдык округунун жер боюнча жетектеечу адиси З.Реджаповдун айылдык кецештин жаны чакырлыштагы депутаттык курамы тузулгондугуно байланыштуу айылдык округдун аймагындагы жерлерди ижарага беруу, сатуу жана башка жерге тиешелуу маселелерди жонго салып, козомол кылуу максатында тузулгон туруктуу комиссиянын курамын бекитип беруу жонундогу билдируусун угуп талкуулап Сары-Колот айылдык кенеши
                                                 
                                                   ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Айылдык округдун аймагындагы жерлерди ижарага беруу, сатуу жана башка жерге тиешелуу маселелерди жонго салып, козомол кылуу максатында тузулгон туруктуу комиссиянын томондогудой курамы бекитилсин:
1.  Т. Шаматов-Сары-Колот айылдык кенешинин депутаты,
                               комиссиянын торагасы.
2.  3. Реджапов-Сары-Колот айылдык округунун жер адиси,
                            Комиссиянын катчысы:
3.  Н. Курбанов—Сары-Колот айылдык округунун башчысы
                            комиссиянын мучосу.
4.  Б. Батиров—Сары-Колот айылдык кенешинин депутаты,
                             комиссиянын мучосу.
5.  Э. Айтикеев— Шерали айылынын айыл башчысы,
                                комиссиянын мучосу.
6.  А. Насиров—Курбан-Кара айылынын айыл башчысы,
                              комиссиянын мучосу.    
7.   Б. Маткасымов—Мамкаттоо башкармалыгынын адиси,
                                      комиссиянын мучосу.
2. Бул токтомдун аткарылышын кеземелдоо милдети Сары-Колот айылдык округунун жер боюнча жетектоочу адиси З.Реджаповго жуктолсун.

Сары-Колот айылдык округунун
Кенешинин торагасы:                                                             Э .Абдраев                    Сары-Колот айылдык округунун айылдык Кенешинин ( учунчу шайланган) экинчи сессиясынын
                             
                                             № 2 ТОКТОМУ
Сары-Колот айылы.                                                 2012-жыл 16-март


Сары-Колот айылдык округунун Сары-Колот айылынын тундук чыгыш тарабында жайгашкан жайыт жер аянтынын 3 га жерин «Айыл чарба багытындагы жерлер» категориясынан «Онор жай транспорт, байланыш, коргонуу жана башка багыттагы жерлер» категориясына откоруп беруу жонундо.

Кара-Суу райондук  мамлекеттик администрациясынын 2012- жылдын 9-мартындагы Кара-Суу. шаарынын акыр-чикир тогуу учун санитардык жана экологиялык талаптарга жооп бере турган жерди ажыратып беруу жонундо катын карап чыгып, айылдык Кецештин кезексиз сессиясынын протоколунун негизинде   Сары-Колот айылдык округунун айылдык Кенешинин депутаттары
                                 ТОКТОМ КЫЛАТ:
1.   Кара-Суу шаарынын турмуш тиричилик жактан калкты тейлее учун муктаждык келип чыккандыктан акыр-чикир, таштандыларын тогууго Сары-Колот айылдык округунун Сары-Колот айылынын тундук чыгыш тарабынан 3 (уч) гектар жер аянты корсотулуп берилсин.

2.   Ажыратылып берилген жердин ордун чектеп, тиешелуу документтерин даярдап беруу жагы Кара-Суу райондук Архитектура жана шаар куруу башкармалыгынан, Кара-Суу райондук Мамкаттоо башкармалыгынан, жана Кыргызмамжер долбоор ишканасынан, Райондук санэпидбекетинен экологиялык талаптарга жооп бере турган кортундуларды даярдап беруу жагы суралсын.
3.   Корсотулгон жердин алынбай калган пайдасын жана чыгашасын толоо учун кызыкдар тарап Шаар башкармасына жуктолсун жана жайыт комитетинен уруксат суралсын.
4.   «Айыл чарба багытындагы жерлер» категориясынан «Онор жай транспорт, байланыш, коргонуу жана башка багыттагы жерлер» категориясына откоруп беруу учун Сары-Колот айыл окмотунон суралсын.
 Сары-Колот айылдык округунун:
 Кенешинин терагась:                                                                     :'         Адраев Э.


Депутаттардын Сары-Колот айылдык Кецешинин
 (учунчу шайланган) кезексиз учунчу сессиясынын

                                             №4ТОКТОМУ

Сары-Колот айылы.                                           21-апрель 2012- жыл


Сары-Колот айылдык округунун
башчысы Н. Кубановдун ооз эки
кайрылуусу жонундо.

Сары-Колот айылдык округунун башчысы Н. Кубановдун айыл округунун аймагында атайын корсотулген жерлерден сырткары акыр-чикир таштандыларды таштаган жарандарга жазана айып салуу жонундогу кайрылуусун угуп жана талкуулап Сары-Колот айылдык кенеши
        
                                           ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Айыл округунун аймагында атайын корсотулгон жерлерден      сырткары акыр-чикир таштандыларды таштаган жарандарга 5000 (беш миц) сом жазана айып салынсын.
'                                                                        •                                                    '
2. Бул токтомдун аткарылышын козомолдоо милдети айылдык кецештин алдындагы туруктуу комиссияга жана айыл башчыларга жуктолсун.
Сары-Колот айылдык округунун
Кенешинин торагасы:                                                         Э .Абдраев


Депутаттардын Сары-Колот айылдык Кецешинин
(учунчу шайланган) кезексиз учунчу сессиясынын

                                             №4ТОКТОМУ

Сары-Колот айылы.                                           21-апрель 2012- жыл

Сары-Колот айылдык округунун башчысы
Н. Кубановдун ооз эки кайрылуусу жонундо.

Сары-Колот айылдык округунун башчысы Н. Кубановдун айыл округунун аймагында атайын корсотулгон жерлерден сырткары акыр-чикир таштандыларды таштаган жарандарга жазана айып салу жонундогу кайрылуусун угуп жана талкуулап Сары-Колот айылдык кенеши
                                         ТОКТОМКЫЛАТ:
1.   Айыл округунун аймагында атайын керсетулген жерлерден сырткары акыр-чикир таштандыларды таштаган жарандарга 5000 (беш миц) сом жазана айып салынсын.
                                        '                    .                                                    •                                                    '
2.   Бул токтомдун аткарылышын кеземелдее милдети айылдык кецештин алдындагы туруктуу комиссияга жана айыл башчыларга жуктолсун. Сары-Колот айылдык округудун
 Кенешинин торагасы:                                                          Э.АбдраевКыргыз Республика Ош облусу Кара-Суу району
 Сары-Колот айылдык кецешинин кезексиз VI сессиясынын
(учунчу шайланган)

№6/1   ТОКТОМУ
Сары-Колот айылы.                                                                            01.08.2012 - жыл

Сары-Колот айыл окмотунун буйругу менен
тузулгон комиссиянын актысын карап чыгып, талкуулап.

Сары-Колот айылдык кенешинин депутаттары

ТОКТОМ КЫЛАТ:

Сары-Колот айыл окмотунун буйругу менен тузулгон комиссиянын актысынын негизинде эски гараждын имаратын балоо комиссиясына баалатып, андан тушкон акчаны айыл окмоттун кассасына кириштер кылынсын жана эски гаражды бузууга уруксат берилсин.
Сары-Колот айылдык округунун    
Кенешинин торагасы:                                                                                 АбдраевЭ.