покупка продажа
USD69.2069.55
EUR79.6080.70
RUB1.0471.066
KZT0.18300.1950

обновление 18.10.2018 06:40:10

Кызыл-Суу айыл өкмөтү

Кызмат аты: Кызыл-Суу айыл өкмөтү
Категория: Мекемелер
Бөлүм: Центры, ассоциации, фонды
Облус: Ош
Район/Шаар: КАРА-СУУ
Дарек: Кызыл-Суу
Телефон: 6-02-16, 6-02-17
Кызыл-Суу айыл өкмөтүКырыгыз  Республикасы  Ош облусунун  Кара-Суу  районунун  Кызыл-Суу  айылдык  Кенешинин  кезектеги   I  сессиясынын ( тӨртүнчү    шайланган)№ 1  ТОКТОМУ.

Кызыл-Суу  айылы.                                                   20.01.2012-жыл.

    Кызыл-Суу  айыл  округунун  башчысы  М.Кармышаковдун  кайрылуу  катындагы   Кызыл-Суу  айылындагы  жашаган  тургундары   ӨлүмгӨ  арналган  «Өлум  чыгаруу»  аземиндеги  салттарга  чектӨӨ  киргизүү  жӨнүндӨгү  маселесин  сессияда  карап  чыгып,  Кызыл-суу  айылыдык  Кенеши  тӨмӨндӨгүдӨй .

                                              ТОКТОМ  КЫЛАТ.

1.Кызыл-суу  айылдык  Округунда  жашап  жаткан  тургундарга    
  «Өлүк чыгаруу»  салттарга   чектӨӨ  киргизилсин.
  а) Севет жасоого  тыюу  салынсын.
  б)  Чай ичүүрүүгӨ   союуш  союлбасын
  в)  Пайшамбалиги  ӨткӨрүлбӨсун.
  г)   Кырк  ӨткӨрүлбӨсүн.
2.Алтымыш  жашка  чейинки  жаран  ӨлсӨ  кара  ашка  (жылкы)    
     бодо  мал  союулбасын. Алтымыш  жаштан  ӨдӨсүнӨ  бир  баш    
     бодо  мал  союулсун.
3.Жогорудагы  чектӨӨлӨргӨ  баш  ийбеген  учурларда  айылдын     
    молдосуна   1000(мин)  сом,айыл  башчысына  1000 (мин ) сом,
    үйдүн ээсине  20000 (жыйырма мин)  сом  ӨлчӨмүндӨ  айып    
    салынсын.
4.Бул токтомдун  аткарылышын   кӨзӨмӨлдӨӨ  жагы  Кызыл-Суу
   айылдык  Округунун  башчысынын  орун  басары  М.Кожошовго
   милдеттендирилсин.
Кызыл-суу  айылдык  Кенешинин
                                        тӨрагасы :                          А.Камалов.

                                        катчысы :                           А.Кушбаков


Кырыгыз  Республикасы  Ош облусунун  Кара-Суу  районунун  Кызыл-Суу  айылдык  Кенешинин  кезектеги   II сессиясынын ( тӨртүнчү  шайланган)№ 2   ТОКТОМУ.

Кызыл-Суу  айылы.                                                   18.02. 2012-жыл.    Кызыл-Суу  айыл  округунун  башчысы  М.Кармышаковдун 
Кайрылуу  катындагы  Кызыл-Суу  айыл  Округунун жайыт  жерлерине  башка  жактан  мал  алынып  келген  падачыларга  тыюу  салуу  жӨнүнүндӨгү  маселесин  карап  чыгып,  Кызыл-Суу  айылыдык Кенеши  тӨмӨндӨгүдӨй

                                        ТОКТОМ  КЫЛАТ.

1.2012-жылы  башка жактан  мал  алынып  келген  падачыларга   
   Кызыл-Суу  айыл  округунун  аймагында  жайгашкан  жайыт    
   жерлерге  баагууга  тыюу  салынсын.

2.Жогорудагы токтомдун    кантролдоо   жана  аткар уу  Кызыл-Суу   
   айыл  Округунун  жер  адиси  Т.Парпиевге  тапшырылсын.


Айылдык  Кенештин  тӨрагасы:___________________  А.Камалов.

                                         Катчысы:___________________А.Кушбаков.

Кырыгыз  Республикасы  Ош облусунун  Кара-Суу  районунун  Кызыл-Суу  айылдык  Кенешинин  кезектеги   III  сессиясынын ( тӨртүнчү  шайланган)

№ 3   ТОКТОМУ.

Кызыл-Суу  айылы.                                                   18.04. 2012-жыл.


Кызыл-Суу  айыл ӨкмӨтүнүн  2011-жылдагы бюджеттин  аткарылышы  жана  2012-жылга  бюджетин  беитүү  жӨнүндӨ.
Кызыл-Суу айыл  ӨкмӨтүнүн  финансы-экономика бӨлумунун  башчысы  К.Касымовдун  докладын  угуп, жана  талкуулап,  Кызыл-Суу  айыл  Кенеши 

                                ТОКТОМ  КЫЛАТ.

1.Кызыл-Суу  айыл  ӨкмӨтүнүнү 2011-жылдагы  бюджетинин 
    аткарылышы 4885,2 мин  сом  бекитилсин.
2.Кызыл-суу  айыл  ӨкмӨтүнүн   2011-жылдын  аягында  калган 
    133,09 сом  кассалык  акчасын 2012-жылга    максатуу  түрдӨ  
   жумшалсын.
3.Кызыл-суу  айыл  ӨкмӨтү  2011-жылдын  аягында  тендӨӨчү  
    гранттан  калган  13,6 сом  2012-жылга  максатуу  түрдӨ  
    жумшалсын.
4.Кызыл-Суу  айыл  ӨкмӨтүнүн 2012-жылга  бюджеттин   киреше  
   бӨлүгү 11404,3  мин  сом беитилсин.

5. Кызыл-Суу  айыл  ӨкмӨтүнүн 2012-жылга  бюджеттин   чыгаша  
   бӨлүгү 11404,3  мин  сом беитилсин.

6.Башкаруу  аппаратынын  жалпы  штаттык бирдиги  26 бекитилсин   
   анын ичинен  айыл башчы 6,тейлӨӨ кызматкери  2.
Айылдык  Кенештин  тӨрагасы:___________________  А.Камалов.

                                         Катчысы:___________________А.Кушбаков.
Кырыгыз  Республикасы  Ош облусунун  Кара-Суу  районунун  Кызыл-Суу  айылдык  Кенешинин  кезектеги   IV  сессиясынын ( тӨртүнчү  шайланган)


№ 4   ТОКТОМУ.

Кызыл-Суу  айылы.                                                   10.05. 2012-жыл.


Кызыл-Суу  айылдык  Округунун  жайыттарынын  тышкы  чек  аралар  жана  анын  аянттарын  бекитүү  жӨнүндӨ.
    Кызыл-Суу  айыл  Округунун  жайыттары   Шарк, Савай, Сарай, Отуз-Адыр,Жаны –Арык,Катта-Талдык,Кашкар-Кыштак  айылдык  Округдары  менен  чектешет  жана  чектешкен  участкалары  боюнча талашуулар,пикир келишпестиктер  жок  экендигин  кӨрсӨткӨн  2012-жылыдн  15-апрелдеги  актсына  ылайык  Кызыл-С уу  айылдык  Кенеши
                                      
                                       ТОКТОМ  КЫЛАТ.

1.Кызыл-Суу  айылдык  Округунун   жайыт  чек  аралары  Шарк,   
    Савай,Сарай,Отуз-Адыр, Жаны-Арык, Ката-Талдык,  Кашкар-
    Кыштак айылдык  Округдары менен  чектешкен  чек  аралары   
    бекитилсин.
2.Кызыл-Суу  айылдык  Округунун жалпы  жайыттардын  аянтты 
   7970 га  такталсын.
3.Бул  токтомдун   кӨрсӨтүлгӨн чек ара  жана жайыттардын 
   аянттын  макулдашуу  жагы  Кара-Суу  районунун жайыттардын 
   чек  араларын тактоо  боюнча  комиссиясына  сунушталсын. 

Айылдык  Кенештин  тӨрагасы:___________________  А.Камалов.

                                         Катчысы:___________________А.Кушбаков.

 Кырыгыз  Республикасынын Ош  облусунун  Кара-Суу  районунун Кызыл-Суу  айылдык  Кенешинин  кезектеги  V  сессиясынын (тӨртүнчү шайланган).


№  5. ТОКТОМ. 

Кызыл-Суу  айылы.                                                                          30.10.2012-жыл.

1.    Кызыл-Суу  айылдык  аймагындагы  айылдар  эки  бӨлүмгӨ  бӨлүнсун.
а).  Биринчи  бӨлүмгӨ  Талаа,Корок,  Жору  айылдары   киргизилсин.
б). Экинчи бӨлүмгӨЧайчи,Алп-ордо, Коргон  айылдары  киргизилсин.
в)   Кызыл-Суу айылдык ӨкмӨтүнүн штаттык  ченеминен  ашпаган ӨзгӨртүүлӨр   
       киргизилсин
 
2.  С.Нышанбаев  атындагы  орто  мектептин  кательныйы  элдин  суроо   
     талабы  боюнча  баня  куру  учун  закон  ченемдүү  конкурстун  негизинде   
      жеке ишкерлерге  берилсин.

3. Кызыл-Суу  айыл ӨкмӨтүнүнү  кызматтык  авто унаасы жок  болгондуктан 
    келшимдин негизинде  күйүүчү  май  жана автоунааны  ремонттоо  үчүн 
    бюджеттен акча каражаты  бӨлүнүп  берилсин.

4. Күзгү  эгин  эгүү  үчүн 2011-жылы гумманитардык  жарадам  катары  
    берилген  4     тонна   уруктук  буудайга 2011-жылдын  декабрь айында 
     түзүлгӨн  келишим   Өз    күчүндӨ  калтырылсын.


5.Токтомдун  аткарылышын  кӨзӨмӨлдӨӨ  жагы  Кызыл-Суу айылдык  
    ӨкмӨтүнӨ  милдетттендирилсин.

Кызыл-Суу  айылдык                                                                                            
Кенештин    тӨрагасы:_________________ А.Камалов.
                   
                       Катчысы:_________________Ө.Эргешалиев.